Pomiary instalacji pożarowych

W przypadku budynków, w których jest wiele najemców, odpowiedzialność za przeglądy systemów przeciwpożarowych może być dwuznaczna. W takich przypadkach, właściciele biurowców powinni współdziałać z każdym podmiotem. Testy instalacji pożarowych polegają na sprawdzeniu i ocenie efektywności oraz optymalności działania systemów, urządzeń i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem pomiarów jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony mienia przed pożarami.…