Pomiary instalacji pożarowych

Opublikowano Umieszczono w kategoriach: Systemy przeciwpożarowe, Usługi Tagi , ,
W przypadku budynków, w których jest wiele najemców, odpowiedzialność za przeglądy systemów przeciwpożarowych może być dwuznaczna. W takich przypadkach, właściciele biurowców powinni współdziałać z każdym podmiotem. Testy instalacji pożarowych polegają na sprawdzeniu i ocenie efektywności oraz optymalności działania systemów, urządzeń i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem pomiarów jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony mienia przed pożarami. Przykładowe pomiary instalacji pożarowych mogą obejmować pomiary ciśnienia w sieciach hydrantowych, co pozwala określić efektywność systemu w wypadku zaprószenia ognia.Pomiary sprawności działania systemów alarmowych – w tym pomiar mocy sygnału dźwiękowego, wydajności sensorów dymu lub ciepła, i innych elementów systemu. Pomiary skuteczności gaśnic – sprawdzanie, czy gaśnice są sprawne, a także czy są w dobrym stanie technicznym i skuteczne w walczeniu z ogniem. Pomiary ilości wody wykorzystywanej przez systemy przeciwpożarowe – ocena ilości wody, która jest niezbędna do efektywnego gaszenia pożaru. Pomiary instalacji pożarowych powinny być robione regularnie, ażeby zapewnić skuteczność i niezawodność systemów przeciwpożarowych. Warto zlecić je wykwalifikowanym podmiotom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym temacie.
adres strony:www.durbi.pl